Jorhat Open Tennis championship off to a colorful start

December 26, 2019, Jorhat

Lawn TennisLawn Tennis

The 28th Jorhat Open Tennis Championship was inaugurated at the Jorhat Tennis Club in Assam by Raktim Saikia, treasurer, All India Tennis Association and president, All Assam Tennis Association  in a well attended inaugural function.

Around 240 players are taking part in the championship.

Today’s results: (Boys U-14, 1st rd) Abir Akash Baruah (Jrt) bt Abhay Bharali (Glt) 6-1, Aurav Bezbaruah (Jrt) bt Abhiraj Kr Dutta (Ghy) 6-3, Adriraj Kr Bhuyan (Glt) bt Abhikshit Baruah (NRL) 6-0, Darshan R Goswami (Ghy) bt Adi Garg (Siv) 6-4, Manmayukh Bora (Siv) bt Aayushman Konwar (NRL) 6-3, Jishnu Pr Das (Glt) bt Aishanu Bhattacharyya (Jrt) 6-1, Raunak Kashyap (Ghy) bt Prangshu P Saikia (Glt) 6-0, Rajdeep Hazarika (Ghy) bt Debanga B Chutia (Siv) 6-2, Abhilesh Barman (Ghy) bt Bidya B Borah (Siv) 6-1, Pritam Baruah (Ghy) bt Darsh Dutta (Ghy) 6-1, Akash Pr Das (Jrt) bt Shreyas Baruah (Jrt) 6-1, Aklantajit Phukan (Jrt) bt Aditya Narayan Baruah (Ghy) 6-0, Dristant Choudhary (Ghy) bt Dhruv Bajaj (Glt) 6-5, Kunal Kashyap (Ghy) bt Parth Gattani (Jrt) 6-0, Jiswanga Baruah (Glt) bt Bhargav J Ghosh (Glt) 6-0, Subhasish Roy (Jrt) bt Ajitav saikia (Siv) 6-1, Chandogya T Pathak (Siv) bt Moharnab B Baruah (Glt) 6-2, Diraj A Hussain (Siv) bt Tanveer Singh (Jrt) 6-1, Bhasata P Bora (NRL) bt Deepanshu Das (Siv) 6-0, Abishek Tamuly (Dlj) bt Prayash Bora (NRL) 6-5, Shreyam S Saikia (NRL) bt Gyan M Teli (Jrt) 6-1, Dhandeep Mili (Siv) bt Shantanu Buragohain (Siv) 6-1, Gyandeep Goswami (Jrt) bt Nabhaswan Bhatta (NRL) 6-1, Bidwan R Bora (Jrt) bt Anzar Hussain (Jrt) 6-1, Dashveer Singh (Jrt) bt Panav Bora (Jrt) 6-5. (Boys U-12, 1st rd) Antariksh Tamuly (Glt) bt Spandan Kashyap Saikia (6-0), Sabeeh Hussain (NRL) bt Shreyas Baruah (Jrt) 6-2, Anzaar Hussain (Jrt) bt Manas Jain (Jrt) 6-0, Aklantajit Phukan (Jrt) bt Abhiraj Kr Dutta (Glt) 6-0.

Related Post